Co je PR článek?


PR je zkratkou public relations, volně můžeme přeložit jako vztah s veřejností. Hlavním účelem PR je udržování pozitivního vztahu mezi veřejností a firmami či obchodníky. PR článek má za úkol propagovat nové služby, produkty či firmy nebo zlepšovat povědomí zákazníků o dané firmě, e-shopu nebo webové stránce. Dobrý PR článek by měl prezentovat to nejlepší, čím se může firma pochlubit a celkově zlepšovat image.
PR článek by měl být psán z pohledu nezávislého pisatele a měl by produkt, či službu kterou propaguje vychvalovat. Skutečnost je však taková, že většinou článek nepochází o nezávislého pisatele, ale jde o dobře promyšlenou reklamu. V některých případech i placenou.
Dnes se PR články často používají pro zviditelnění webové stránky a pro získání několika zpětných odkazů. Nejlepší variantou při tvorbě zpětných odkazů je vkládání odkazů přímo do textu, kdy je samo klíčové slovo odkazem.

Jaké známe typy PR článků na internetu?


Nejčastější formou PR článků na internetu bývá preview, recenze a test.

Preview se používá pro prezentaci nových produktů či služeb ještě před jejich samotným vstupem na trh. Preview má zvýšit zájem lidí o daný produkt a jejich očekávání. Velmi často se uplatňuje v herním světě, ale dá se bez problémů aplikovat i do jakékoliv jiné kategorie.

Recenze je forma hodnocení, která by měla mít předem stanovena kritéria, podle nichž hodnotíme všechny produkty či služby stejně. Pokud nejsou kritéria předem stanovena, hodnocení v podstatě postrádá smysl, protože nedojdeme k žádným statistickým údajům nebo budou zkreslené. Recenze má za úkol hodnotit klady a zápory daného produktu, v žádném případě by neměla pojednávat pouze o kladech. Recenzi by měl vypracovávat nezávislý pracovník, který nemá s produktem vůbec nic společného, aby byla recenze objektivní.

Test je podobný recenzi. Liší se v tom, že je zde kladen větší důraz na pisatele, tzn nezávislý odborník na danou problematiku. Další odlišnost je v tom, že při testech se hodnotí větší množství produktů z jedné kategorie, tak získáte množství hodnot a produkty můžete seřadit od nejlepšího po nejhorší. Při zpracování se často hodnotí cena x výkon a podobně.